Cùng Bờm Tiên sinh học Calc (Phần 35)

20/03/2013 15:59

Nhận được lênh Vua phải đến Kinh gấp, Bờm dùng tính năng trộn thư để nhờ các quan tâu giúp.

Giải quyết xong vụ viết lại mấy trang bí kíp bị Thiên Sơn lão quái chơi xấu xé mất lúc Bờm đang ngủ, hai anh em Bờm Tí lòng vui phơi phới, cùng nhau rảo bước trở lại Sơn Trang. Bước vào bên trong sảnh, cả hai thấy mọi người đều ngồi ủ rủ. Tưởng rằng mọi người đang lo đến việc mất cuốn bí kíp, hay Bờm đi lâu quá chưa về, Bờm nhảy vào giữa sảnh rồi hét lên: “Ú…ú…..òa”. Thay vì òa lên vui mừng, mọi người cũng chỉ ngồi yên nhìn Bờm rồi nhìn vào chiếc điện thoại BlackBerry của Bờm đang báo có tin nhắn tít tít trong tay nãi. Nhớ lại hôm lên đường đến Thiên Sơn chiến đấu với lão quái để giành lại bí kíp, Bờm đâu có dám mang theo, sơ hư thì uổng. Biết có chuyện, Bờm vội chạy lại rút vội chiếc điện thoại ra xem.

Đọc xong tin nhắn, Bờm ngã lăn ra sàn làm mọi người phải ào vô cứu tỉnh. Tí thấy vậy, cầm lấy chiếc BlackBerry đọc thử, thì ra là một tin nhắn mới của Tổng Quản Thái Giám, vốn là bạn thân của Bờm trong các lần lên Kinh trước: “Bờm Tiên sinh, ta đã nhắn cho ngài gần mười mấy tin nhắn, sao không thấy ngài trả lời? Kỳ hạn nửa tuần trăng để Bờm Tiên sinh lên Kinh diện kiến bệ rồng và giải quyết vấn đề ngân khố đã qua lâu lắm rồi. Giờ thì cho dù ngài có kịp đến Kinh, tội khi quân chắc cũng khó tránh! Hay Ngài liệu mà bỏ trốn đến một nơi hẻo lánh, thay tên đổi họ để mong khỏi bị bắt về định tội.”

“Không, một kẻ đầu đội trời chân đạp đất như Bờm ta đây không thể nào trở thành kẻ tội đồ tìm đường trốn chạy. Nhưng nếu về Kinh trễ hạn thì cũng không xong! Làm sao đây? Làm sao đây? Hu hu”. Trang chủ từ nãy giờ ngồi yên không nói, giờ mới lên tiếng: “Nếu Văn Bờm tiên sinh đã quyết không bỏ trốn thì ta có thể có thể tặng hai con Thiên lý mã để hai người đến kinh trong vòng một ngày nữa. Còn việc đã trễ hẹn, ta nghĩ Bờm tiên sinh phải tìm cách báo tin cho bạn bè trong triều biết, để họ cùng nhau họp sức mà tâu trình lên Thánh thượng gỡ tội cho ngài trước”.

Lão bà bà nghe vậy mới nói: “Trong bí kíp cũng có một cách để tạo ra nhiều lá thư cùng lúc từ một nội dung mẫu và danh sách người nhận trong Calc. Nếu dùng cách này, chắc chắn việc gửi thư đồng loạt sẽ nhanh cấp kỳ”. “Nếu vậy thì hay quá, trong khi Trang chủ chuẩn bị cho ngựa ăn no trước khi lên đường, xin lão bà làm giúp cho việc này vậy”.

“Được, đầu tiên, Tí, con hãy tạo một tập tin Calc rồi gõ vào đó danh sách tên các quan lại thân thiết của Bờm trong triều, cùng địa chỉ email của họ theo bốn cột Họ, Tên, Chức vụ và Địa chỉ email đi. Xong rồi hả, vậy thì con chọn menu Tập tin – Lưu rồi lưu nó lại với tên là danhsach.ods, xong rồi con đóng tập tin đó lại. Việc kế tiếp là chuyển các cột trong tập tin danhsach.ods thành cơ sở dữ liệu trong Calc. Con chọn menu Tập tin – Trợ lý – Nguồn dữ liệu địa chỉ. Trong bước Kiểu sổ địa chỉ, con chọn mục dưới cùng là Nguồn dữ liệu bên ngoài khác, rồi nhấn nút Kế để tiếp tục. Trong bước Thiết lập kết nối, con bấm vào nút Tùy chọn, rồi trong phần Kiểu cơ sở dữ liệu, con chọn cho ta mục Bảng tính trong menu xổ xuống.

“Trong bước Thiết lập kết nối kế tiếp, con bấm vào nút Duyệt cho ta nhen Tí, rồi con hãy chọn trong thư mục trên đĩa cứng tập tin danhsach.ods mà con đã lưu hồi nãy. Xong rồi thì con bấm vào nút Kết nối thử ở góc dưới bên phải. Nếu con thấy xuất hiện một hộp bật lên với dòng chữ Kết nối đã được thiết lập, thì xem như ta đã thành công một phần rồi. Con chỉ việc bấm OK, rồi bấm nút Kết thúc là xong”.

“Quay trở lại cửa sổ Trợ lý nguồn dữ liệu sổ địa chỉ, Tí, con bấm vào nút Gán trường cho ta. Trong cửa sổ Gán trường, ta chọn các trường hợp với những cột mà ta có trong tập tin danhsach.ods, cụ thể ta chọn cột Ten cho trường Tên, Ho cho trường Họ, Chuc_vu cho trường Chức vụ, Dia_chi_email cho trường Điện thư. Xong rồi thì con bấm nút OK đi”. Như vậy xem như dữ liệu trong tập tin danhsach.ods đã được chuyển thành một cơ sở dữ liệu. Vì vậy nên con cần xác định nơi lưu tập tin .odb, đánh dấu chọnđể cơ sở dữ liệu này xuất hiện mặc định trong Open Office, và đặt một cái tên gợi nhớ cho nó. Tên gì cũng được, nhưng để dễ nhớ thôi con cứ đặt là Danh sách các quan đi cũng được”.

“Bây giờ thì con mở chương trình Writer lên. Đây là một chương trình soạn thảo văn bản nằm cùng một bộ với Calc trong Open Office. Để bắt đầu tiến trình trộn thư, con chọn cho ta menu Công cụ - Trợ lý gộp thư. Bước Chọn tài liệu, con chọn Dùng tài liệu hiện tại. Phần Kiểu tài liệu con chọn Thư điện tử.

Phần Chèn sổ địa chỉ, con bấm nút Chọn danh sách địa chỉ, rồi chọn mục Danh sach cac quan trong danh sách cơ sở dữ liệu đang có, bấm OK, rồi bấm nút Kế để tiếp tục. Phần kế tiếp sẽ là tạo lời chào hỏi đầu thư, con đánh dấu vào mục Chèn lời chào riêng, rồi con xác định tiếp để Writer biết khi nào nên dùng lời chào dành cho Nam, còn khi nào dùng lời chào cho Nữ. Vì trong tập tin danh sách ta không có cột Giới tính, còn các quan đều là Nam, nên ta cứ chọn đại một cột bất kỳ, ví dụ như cột Chuc_vu, rồi gán khi giá trị trường là NU thì người nhận đó là Nữ. Dĩ nhiên chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, vì con đâu có nhập mục Chuc_vu nào là NU đâu, đúng không Tí”.

Sau đó con bấm nút Khớp trường. Trong cửa sổ khớp trường ta sẽ có hai trường cần khớp để sử dụng trong lời chào là phần tử Họ với trường Ho, và phần tử Tên với trường Ten. Phần Xem thử sẽ hiển thị nội dung ô trong hàng thứ nhất của bảng tính tương ứng với hai trường đó để con kiểm tra xem quá trình liên kết là đúng hay sai. Kết thúc quá trình gán, con bấm OK để tiếp tục.

Bước tiếp nữa là phần Chỉnh bố trí để con thay đổi vị trí lời chào trong trang tài liệu. Nhưng con cứ bỏ qua bước này mà ta sẽ tùy chỉnh nó sau. Con hãy nhấn nút Kế để nhảy sang bước Sửa tài liệu, rồi bấm vào nút Sửa tài liệu để trở lại trang văn bản gốc dùng làm mẫu để gửi thư đi. Trong trang này, ngoài lời chào được đưa vào sẵn, thì chưa có nội dung gì, con hãy đánh nội dung việc nhờ vả các quan vào triều trình tấu với Hoàng Thượng việc Bờm đến Kinh trễ. Còn phía trên lời chào, đã có sẵn mục Họ, giờ thì con thêm vào mục Tên, và Chức vụ cho nó thêm phần trang trọng. Để thêm các trường này, con dùng menu Chèn – Trường – Khác, hay nhấn tổ hợp phím Ctrl+F2, nhấn vào tên trường muốn dùng, rồi nhấn nút Chèn, nội dung trường sẽ được đưa vào văn bản Writer tại vị trí con trỏ. Xong rồi thì con bấm nút Đóng rồi nhấn nút Trở về Trợ lý gộp thư.

“Ta sẽ bỏ qua bước sửa riêng từng tài liệu, vì không cần thiết, mà bước sang phần cấu hình thư để gửi. Trong bước cuối này, con chọn cho ta mục dưới cùng Gửi tài liệu đã gộp dạng thư điện tử nhé! Mục Tới con chọn trường Dia_chi_email, muốn gửi kèm thêm cho ai thì con bấm thêm nút Chép cho. Chủ đề tức là tiêu đề thư, con gõ vào chữ Cứu Bờm để các quan khi nhận được thư thì chú ý liền. Phần Gửi dạng thì con chọn Thông điệp dạng HTML. Con cũng cần chọn mục Gửi tất cả tài liệu để gửi hết mọi quan có tên trong danh sách. Còn nếu chỉ muốn gửi từ quan thứ mấy đến thứ mấy trong danh sách thì con chọn mục Từ… Tới… Rồi!Nhanh lên!Con bấm vô nút Gửi tài liệu luôn đi. May quá, trước đây Bờm đã từng gửi thư điện tử trên máy này rồi, chứ nếu không, thì bà cháu ta lại còn phải cấu hình thêm phần máy chủ gửi thư nữa chứ!”.

Hai con tuấn mã đã ăn no lúc dắt ra trông mới hùng dũng làm sao! Thế mà khi Bờm leo lên một con, thì nó chỉ còn đủ sức ì ạch lò dò từng bước, theo đuôi con ngựa của Tí. Thực ra thì không phải nó yếu quá chở Bờm không nổi đâu, mà là vì hai kiện hàng trên lưng quá nặng, gồm toàn thức ăn mà Bờm hối bọn nhà bếp chuẩn bị trong lúc Lão bà và Tí đang bận gửi thư á! Thiệt tình! Đang gấp. mà đi kiểu này hông biết một ngày nữa có kịp lên đến Kinh hay không, hay là thêm một tháng nữa mới tới?

NHÓM MỤC ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang