Mục lục Tạp chí e-CHÍP 318 (Thứ sáu, 17/2/2012)

Mục lục Tạp chí e-CHÍP 318 (Thứ sáu, 17/2/2012)

Nguyễn Tử Quảng: Virus máy tính nó… tìm mình; Hiệp sĩ Nguyễn Công Hùng và những nấc thang mới; Những kỷ niệm đáng nhớ về Hiệp sĩ CNTT; Đĩa cứng SSD dưới ba triệu đồng; Laptop 15 triệu đồng; Chọn mua máy ảnh compact du lịch hay siêu zoom?

Chọn mua máy ảnh compact du lịch hay siêu zoom?

Chọn mua máy ảnh compact du lịch hay siêu zoom?

Mục Tư vấn ở e-CHÍP 316 (30/12/2011) có giới thiệu hai mẫu máy ảnh siêu zoom. Nhưng tôi vẫn băn khoăn giữa máy ảnh siêu zoom và các máy compact du lịch bình thường có khác biệt gì quan trọng với các máy ảnh DSLR? Hay đi du lịch.

Chọn mua máy ảnh compact du lịch hay siêu zoom?

Chọn mua máy ảnh compact du lịch hay siêu zoom?

Tôi vẫn băn khoăn giữa máy ảnh siêu zoom và các máy compact du lịch bình thường có khác biệt gì quan trọng với các máy ảnh DSLR? Hay đi du lịch, thích chụp ảnh nhưng không phải chuyên nghiệp thì chọn compact hay siêu zoom?

Lên đầu trang