Trovebox: Gom ảnh từ Facebook, Instagram, Flickr về một nơi

Trovebox: Gom ảnh từ Facebook, Instagram, Flickr về một nơi

Dịch vụ Trovebox sẽ giúp bạn chuyển tất cả hình ảnh từ Facebook, Flickr (tài khoản trả phí) và Instagram về một nơi để sao lưu, thuận tiện cho việc quản lý.

Mục lục Tạp chí e-CHÍP 624 ĐXVL (Thứ ba, 30/4/2013)

Mục lục Tạp chí e-CHÍP 624 ĐXVL (Thứ ba, 30/4/2013)

Smart Group Photo Editor: “Tút” ảnh chụp nhóm đẹp rạng ngời; PassMark OSForensics: Truy tìm hoạt động trái phép trên máy tính; inSSIDer: Ngăn chặn xung đột mạng Wi-Fi; USBCrypt: Bảo vệ an toàn dữ liệu mật trên USB; Tạo logo miễn phí trong 3 bước.

Lên đầu trang