Caltex ra mắt sản phẩm mới tại khu vực phía bắc

Caltex ra mắt sản phẩm mới tại khu vực phía bắc

Công ty Chevron tiếp tục chọn Hà Nội là thị trường thứ hai tại Việt Nam để tung ra sản phẩm Techron Concentrate Plus - Motorcycle (TCP-MC).

Caltex ra mắt sản phẩm làm sạch động cơ xe máy

Caltex ra mắt sản phẩm làm sạch động cơ xe máy

Sản phẩm làm sạch hệ thống nhiên liệu Techron Concentrate Plus - Motorcycle mới của Caltex sẽ giúp phục hồi tiết kiệm nhiên liệu và công suất của xe máy.

Lên đầu trang