Huyền thoại Shadow of the Colossus sẽ được “hồi sinh” trên PS4 bằng một bản remake

Huyền thoại Shadow of the Colossus sẽ được “hồi sinh” trên PS4 bằng một bản remake

Theo lời chủ tịch Shuhei Yoshida của Sony Worldwide Studios, phiên bản Shadow of the Colossus trên PS4 sẽ là một bản làm lại, chứ không phải là một bản tỉa tót đồ họa đơn giản.

Nghệ thuật của Fumito Ueda

Nghệ thuật của Fumito Ueda

Trong những cuộc tranh luận về tính nghệ thuật của trò chơi điện tử (video game), trò chơi ICO trên máy Play Station (PS) của Sony thường được nêu ra như một tác phẩm nghệ thuật bậc thầy.

Lên đầu trang