Pillo - robot chăm sóc sức khỏe

Pillo - robot chăm sóc sức khỏe

Pillo có thể nhận ra gương mặt và giọng nói của từng người, sau đó phát thuốc phù hợp, vào những thời điểm thích hợp, và tự động sắp xếp các loại thuốc trước khi cho chúng chạy ra ngoài.

Lên đầu trang