Megaplex Madness: Quản lý rạp hát

Megaplex Madness: Quản lý rạp hát

Trong Megaplex Madness: Summer Blockbuster, nhiệm vụ của bạn là quản lý rạp chiếu phim, mục tiêu phục vụ khách hàng tốt để làm họ vui lòng khi đến rạp.

Quản lý rạp hát

Quản lý rạp hát

[DOWNLOAD] Trong Megaplex Madness: Summer Blockbuster, nhiệm vụ của bạn là quản lý rạp chiếu phim, mục tiêu phục vụ khách hàng tốt để làm họ vui lòng...

Lên đầu trang