Kloudless: Tự động lưu file đính kèm Gmail qua “đám mây”

Kloudless: Tự động lưu file đính kèm Gmail qua “đám mây”

Kloudless là tiện ích mở rộng của trình duyệt Google Chrome, cho phép bạn sử dụng các tập tin trên tài khoản “đám mây” để đính kèm vào email, hay lưu tất cả file đính kèm từ Gmail vào “đám mây”.

Mục lục Tạp chí e-CHÍP 626 ĐXVL (Thứ ba, 14/5/2013)

Mục lục Tạp chí e-CHÍP 626 ĐXVL (Thứ ba, 14/5/2013)

Gọi điện, nhắn tin Viber miễn phí từ desktop; 9-Lab Removal Tool v1.0 Beta: Miễn phí vĩnh viễn phần mềm diệt mã độc; 7-Data Recovery Suite: Khôi phục dữ liệu xóa nhầm hiệu quả; Wondershare Player: “Bé hạt tiêu” xem phim HD miễn phí.

Lên đầu trang