Kinh doanh gì?

Kinh doanh gì?

Trong điều kiện kinh tế khó khăn chung như hiện nay, một tổ chức quốc tế đã khuyến cáo là đối với những đất nước đang phát triển như Việt Nam nên hướng đầu tư vào 2 mảng chính: Y tế và Giáo dục.

Lên đầu trang