Khóa tài khoản Gmail trên máy tính bảng

Khóa tài khoản Gmail trên máy tính bảng

Vài ngày trước tôi có mượn một cái Galaxy Tab P7500, có dùng Gmail của mình đăng nhập vào máy đó để kiểm tra. Tôi đã trả máy cho chủ nhân nhưng giờ mới nhớ là chưa xóa tài khoản đó khỏi máy. (mr.bean.vn@)

Lên đầu trang