[Game nhỏ mà hay] Vương quốc bị đánh mất

[Game nhỏ mà hay] Vương quốc bị đánh mất

John Brave thấy quê hương của mình bị chiếm giữ bởi một nhân vật tham lam và chỉ có anh là có đủ can đảm để chống lại và cứu vương quốc thoát khỏi cảnh bị tàn phá và cưỡng đoạt hoàn toàn.

Huyền sử vương quốc

Huyền sử vương quốc

[DOWNLOAD] John Brave đã nhìn thấy quê hương của mình bị chiếm giữ bởi một nhân vật phản diện tham lam.

Lên đầu trang