Robot trồng trọt FarmBot

Robot trồng trọt FarmBot

Nếu bạn là một người không có nhiều thời gian nhưng vẫn muốn có được một vườn rau trong nhà để cung cấp rau sạch cho gia đình thì điều đó không còn là việc khó khăn ngoài tầm tay nữa từ khi có robot nông nghiệp Genesis.

Lên đầu trang