Facebook cập nhật tính năng chụp, quay video khi chat trên nền web

Facebook cập nhật tính năng chụp, quay video khi chat trên nền web

Vài ngày trở lại đây, Facebook đã bắt đầu cập nhật tính năng chụp, quay video khi đang sử dụng Messenger trên nền web.

Không lưu được ảnh từ Facebook

Không lưu được ảnh từ Facebook

Hỏi: Khi sử dụng ứng dụng Facebook cho Android, tôi muốn lưu lại ảnh từ Facebook mà không được. Chỉ có hai tùy chọn làm ảnh liên lạc và ảnh nền. Phòng mạch M! có cách nào giúp tôi?

Lên đầu trang