Fire Phone và mối nguy của Amazon

Fire Phone và mối nguy của Amazon

Sau khi Công ty Amazon giới thiệu điện thoại Fire Phone (18/6/2014), giới truyền thông hầu như đều dự đoán... sự thất bại! Lẽ nào Amazon không thấy trước điều đó? Mời bạn theo dõi một cách nhìn khác của nhà bình luận Michael Mace...

Bước tiến Fire Phone

Bước tiến Fire Phone

Ngày 18/6/2014, Công ty Amazon giới thiệu điện thoại mới mang tên Fire Phone. Dù thành công hay thất bại trong tương lai, Fire Phone đánh dấu bước tiến thực sự quan trọng của điện thoại thông minh.

Lên đầu trang