Cách đăng status với nhiều ngôn ngữ cùng lúc trên Facebook

Cách đăng status với nhiều ngôn ngữ cùng lúc trên Facebook

Tính năng đăng status với nhiều ngôn ngữ cùng lúc này hiện đang bị Facebook ẩn đi, và bạn phải kích hoạt thủ công nó trước khi sử dụng.

Facebook cho phép đăng status với nhiều ngôn ngữ cùng một lúc

Facebook cho phép đăng status với nhiều ngôn ngữ cùng một lúc

Người dùng có thể đăng một status với nhiều ngôn ngữ khác nhau cùng lúc để trong trường hợp bạn bè, người thân của họ nếu dùng ngôn ngữ khác có thể hiểu hoàn toàn status đó.

Lên đầu trang